Συστήματα Συναλλαγών


Η παροχή λύσεων για συστήματα συνναλαγών είναι μια από τις κύριες δραστηριότητες της MetricTrade.

Η νεώτερη εφαρμογή μας είναι μια ενιαία πλατφόρμα συνναλαγών (ZTradePlus) η οποία υποστηρίζει πολλά λειτουργικά συστήματα και ευρεία γκάμα συσκευών (υπολογιστές/τηλέφωνα/tablets), με πλήρεις δυνατότητες και ίδια λειτουργικότητα.

Βασίζετε σε ενιαίο κώδικα για όλα τα συστήματα πράγμα που θα επιτρέψει την γρήγορη ανάπτυξη δυνατοτήτων και την διανομή της σε όλες τις συσκευές.

Κατά το παρελθόν, από το 2003, η ανάπτυξη εξυπηρετητών (Phaethon Web Server) συνεχούς ροής, για δεδομένα, χαρτοφυλάκια και εντολές, επέτρεψε στην εταρεία να αποκήσει μεγάλο πλεονέκτημα έναντι του ανατγωνισμού. Ετσι το 2010, το 80% των ηλεκτρονικών συναλλαγών παραγώγων στην Αγορά Παραγώγων της Αθήνας χρησμιμοποιούσαν τις εφαρμογές μας και τους server μας. Να σημειώσουμε ότι η βιομηχανία ανάπτυξης εφαρμογών web υιοθέτησε ευρέως μια παραπλήσια τεχνολογία με το όνομα AJAX για να την συνεχή ροή δεδομένων.

Στα 16 χρόνια που παρέχουμε πλατφόρμες συνναλαγών κανείς από τους επαγγελματικούς πελάτες μας δεν αντικατέστησε το σύστημα μας με άλλο ανταγωνιστικό. Εξάλου και οι ιδιώτες πελάτες μας εφόσον χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα μας πολύ δύσκολα την αλλάζουν με οποιαδήποτε άλλη.

Συνεχίζουμε τις προπάθειες μας να προσφέρουμε πρωτοπαριακά εργαλεία που ελπίζουμε να βοηθούν τους επαγγελματίες και μη, επενδυτές να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σε σχεση με τις επενδύσεις τους.

FIX engine


ZFIX είναι η υλοποίηση εφαρμογής Fix (Financial Information eXchange) η οποία συνδέσει την βάση εντολών μας με συστήματα άλλων κατσκευαστών. Μέσα από την σύνδεση αυτή η εντολές μπορεί να ληφθούν μέσω FIX για άμεση ή επιβοηθούμενη εκτέλση, και οι εντολές που απευθύνονται σε ξένες αγορές μπορούν μεσω FIX να παραδοθούν σε αλλες εταιρείς με άμεση πρόσβαση στις αγορές.

Η εφαρμογή υποστηρίζει τα πρωτόκολλα FIX 4.0,4.1,4.2,4.3,4.4 και 5.0 σε ρόλο τόσο εξυπηρετητή όσο και πελάτη.

Η εφαρμογή ZFIX μπορεί να λειτουργήσει σε σύνδεση με τις υλοποιήσεις FIX των εταιρειών Citigroup, Reuters και Fidessa. Συνδέσεις με άλλα συστήματα μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των πλετών μας.

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ


ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Στα 16 χρόνια που παρέχουμε πλατφόρμες συνναλαγών κανείς από τους επαγγελματικούς πελάτες μας δεν αντικατέστησε το σύστημα μας με άλλο ανταγωνιστικό.

Chat 
Call
Help