Εκδόσεις Εφαρμογής ZTrade Plus - Τί νέο υπάρχει


Στη σελίδα αυτή περιγράφονται οι αλλαγές σε κάθε έκδοση της εφαρμογής. Από το 2001 μέχρι σήμερα.228 εκδόσεις έχουν παραχθεί
Οι εκδόσεις για Windows 10, Mac και Java εκδίδονται ταυτόχρονα. Οι εκδόσεις στα κινητά ενημερώνονται με καθυστέρηση 10 ή περισσοτέρων ημερών, καθώς οι αλλαγές πιθανόν δεν επηρεάζουν τα κινητά.


3.28 Διαθέσιμη για υπολογιστές Mac στο App Store (macos: 10.15 ή νεώτερο)


12 Ιουλίου 2021

Η εφαρμογή ZTrade Plus είναι πλέον διαθέσιμη στο App Store και για υπολογιστές MAC με τις ίδιες ακριβώς λειτουργίες,ευκολία εγκατάστασης και ασφάλεια, όπως αυτή των Windows 10, από το Microsoft Store.

Οι χρήστες MAC μπορούν να επισκεφθούν το App Store να αναζητήσουν την εφαρμογή ZTrade Plus και να την εγκαταστήσουν. Στo επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν οι εκδόσεις των ZTrade των χρηματιστηριακών.

Στην οθόνη Ομάδες Χαρτοφυλακίων έχει προστεθεί η δυνατότητα επιλογής νομίσματος της ομάδας (μενού: Μετονομασία), για την διευκόλυνση ομαδικής προβολής χαρτοφυλακίων σε USD, με τα αθροίσματα στο ίδιο νόμισμα.

Στην οθόνη Λίστα Προβολής έχουν προστεθεί οι στήλες υψηλό/χαμηλό από 1/1 και Mηνός δηλ. 30 ημερών (μενού: Προσθήκη Στήλης: Αποδόσεις). Οι στήλες αυτές έχουν χρωματική ένδειξη, εφόσον σημειώνεται νέο υψηλό ή χαμηλό για την αντίστοιχη περίοδο.

Στις ρυθμίσεις έχει προστεθεί η επιλογή "Χωρίς κωδικό πελάτη σε νέα εντολή". Αν ενεργοποιηθεί ο κωδικός πελάτη μένει κενός σε κάθε νέο παράθυρο εντολής, και πρέπει να συμπληρωθεί από τους Brokers ώστε να αποφεύγονται σφάλματα.


3.27 Εξωτερικά παράθυρα - πολλαπλές οθόνες


24 Μαρτίου 2021

Από την έκδοση αυτή αλλάζει ο τρόπος χρήσης και αποθήκευσης των εξωτερικών παραθύρων.

Η αλλαγή έγινε για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών που εργάζονται από διαφορετικές θέσεις εργασίας, στις οποίες υπάρχει διαφορετικός αριθμός οθονών.

Στις αγορές έχουν προστεθεί οι επιλογές 2,3,4 οι οποίες ανοίγουν εξωτερικά περιγράμματα (frames). Σε αυτά μπορούν προστεθούν ένα ή περισσότερα παράθυρα της εφαρμογής.

Η θέση των περιγραμμάτων αποθηκεύεται στην συσκευή του χρήστη, ώστε να μπορεί να είναι διαφορετική στον υπολογιστή του σπιτιού απ' ότι στον υπολογιστή του γραφείου, όπου μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια οθόνες.

Το περιεχόμενο τους αποθηκεύεται στον server (cloud) και είναι ίδιο σε όλους τους υπολογιστές του χρήστη. Τα εξωτερικά περιγράμματα παραμένουν σταθερά καθώς ο χρήστης αλλάζει επιλογές αγορών στο κυρίως περίγραμμα.

Η επιλογή κλωνοποίηση παραθύρου έχει καταργηθεί, καθώς σε κάθε εξωτερικό περίγραμμα υπάρχει το μενού Παράθυρα μέσω του οποίου μπορούν να προστεθούν παράθυρα. Τα εξωτερικά παράθυρα, της προηγούμενης έκδοσης, μετακινούνται στο εξωτερικό περίγραμμα 2.

Σε περιβάλλον με πολλές οθόνες η ενδεδειγμένη χρήση των περιγραμμάτων είναι να τοποθετείται ένα σε κάθε οθόνη.


3.26 Νέοι δείκτες - προσθήκες στηλών


28 Ιανουαρίου 2021

Προστέθηκαν οι παρακάτω δείκτες τεχνικής ανάλυσης:

AO - Awesome Oscillator

WF - Williams Alligator

WA - Williams Fractals

CMO - Chande Momentum Oscillator

TSI - True strength index

Στο παράθυρο των πράξεων προστέθηκαν επιλογές χρωματισμών και έτσι ο χρήστης μπορεί πλέον να επιλέξει:

 • Χρωματισμός με βάση την μεταβολή από την αμέσως προηγούμενη τιμή.
 • Χρωματισμός με βάση την μεταβολή από το προηγούμενο κλείσιμο.
 • Χρωματισμός με βάση αν η πράξη γίνεται στον αγοραστή ή τον πωλητή.

Στο παράθυρο Νέων έχει προστεθεί η επιλογή "μόνο πράξεις" ώστε να βλέπουμε γρήγορα τις εταιρικές πράξεις τις ημέρας.

Στους πίνακες έχουν προστεθεί οι στήλες για τη Συνολική ποσότητα των αγοραστών και πωλητών: Προσθήκη στήλης > Τιμές -> Αγορά Σύνολο, Πώληση Σύνολο , καθώς και οι τιμές του βάθους τιμών: Προσθήκη στήλης -> Βάθος Αγορά/Πώληση -> Αγορά2, Πώληση2, Αγορά3 ...


3.25 Push notifications - υπολογισμός προμηθειών


24 Νοεμβρίου 2020

Η έκδοση υποστηρίζει την λήψη ειδοποιήσεων στην συσκευή του χρήστη, (Push Notifications) για τις εκδόσεις Windows 10/Android/IOS.

O χρήστης λαμβάνει στην συσκευή του (και με κλειστή την εφαρμογή) ειδοποιήσεις ασφαλείας, χαρτοφυλακίου και μεταβολής μετοχών.

 • Ειδοποιήσεις Ασφαλείας όταν:
  α) Αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης (σε ορισμένες εγκαταστάσεις)
  β) Ο χρήστης κλειδωθεί μετά από 4 αποτυχημένων προσπαθειών (σε ορισμένες εγκαταστάσεις)
  γ) Νέα συσκευή (υπολογιστής ή κινητό) κάνει χρήστη των κωδικών του.
 • Ειδοποιήσεις Χαρτοφυλακίων όταν
  α) Γίνει εισαγωγή νέας εντολής για το χαρτοφυλάκιο του.
  β) Εκτελεστεί μερικώς ή ολικώς κάποια εντολή αγοράς ή πώλησης.
  γ) Κάποιος από τους τίτλους του χαρτοφυλακίου του παρουσιάσει μεταβολή, προς τα πάνω ή προς τα κάτω, άνω του 10%, από την ενεργοποίηση της επιλογής ή από την τελευταία ειδοποίηση που έλαβε ο χρήστης.
 • Ειδοποιήσεις Μετοχών όταν
  Μια ειδοποίηση μετοχής που έχει βάλει ο χρήστης στην εφαρμογή ενεργοποιηθεί.

Η έκδοση αυτή υποστηρίζει τον πλήρη και ακριβή υπολογισμό των προμηθειών με βάση το σχέδιο προμηθειών του κάθε χαρτοφυλακίου και τα ακριβή έξοδα της κάθε πράξης.


Chat 
Call
Help